Menu

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงล่าสุด: 2021

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ https://aw8thailand.com .

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

อายุ

คุณต้องมีอายุมากกว่า 21 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเล่นเกมใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้

ธุรกรรม

หากคุณต้องการทำธุรกรรมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีให้ผ่านบริการ (“ธุรกรรม” คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ

เนื้อหา

บริการของเราไม่อนุญาตให้คุณโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูลบางอย่าง ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) พร้อมใช้งาน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการ …

ส่วนเนื้อหามีไว้สำหรับธุรกิจที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข แชร์ สร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปของตน

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ AW8 ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

AW8. ไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า AW8 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (เปลี่ยนแปลง) ก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา